สถานีวิทยุคลื่นมหาชนคนไทยเลย FM 96.25 MHz. จ.เลย สถานีเพลงลูกทุ่งฮิตตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับสถานีในเครือข่ายถ่ายทอดสดรายการสาวพิมพ์จันทร์ช่วง 3 ทุ่ม